HỘI TRƯỜNG LỚN 1

Sảnh tiệc

8/2/2017 8:35:45 AM
/uploadwb/hinhanh/hoitruong1_248920178466_b_.jpg

Hội Trường 1 - Hội nghị từ 150 đến 300 khách

TRUNG TÂM HỘI NGHỊ TIỆC CƯỚI 272
272 Võ Thị Sáu, Q.3, Tp. HCM
Điện thoại: (84-28) 39349991-39349992
Fax: (84-28) 39349993
Email: sales@trungtamhoinghi272.com.vn