HỘI TRƯỜNG LỚN 2

Sảnh tiệc

8/2/2017 8:36:57 AM
/uploadwb/hinhanh/hoitruong2_229820178466_b_.jpg

Hội Trường 2 - Hội nghị từ 200 đến 400 khách

TRUNG TÂM HỘI NGHỊ TIỆC CƯỚI 272
272 Võ Thị Sáu, Q.3, Tp. HCM
Điện thoại: (84-28) 39349991-39349992
Fax: (84-28) 39349993
Email: sales@trungtamhoinghi272.com.vn